AKTIVNOSTI

.
Izveštaj o aktivnostima UG Libero (2018-2019)

Izveštaj o aktivnostima UG Libero (2018-2019)

Tokom 2018. i 2019. godine Udruženje građana Libero implementiralo je serija projekata čiji je cilj bilo pospešivanje participacije mladih u demokratskim procesima, rad na pomirenju i interkulturalnom dijalogu na Zapadnom Balkanu, kao i promocija evropskog građanstva,...

COE
Evropska omladinska fondacija
Ministarstvo
Program "Evropa za građane i građanke"
BUM
Program "ERAZMUS+"
BUM
ACT projekat
BUM
RYCO