Predsednik Udruženja građana Libero, Ivan Despotović, prisustvovao je sastanku koje je Ministartstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo sa organizacijama civilnog društva koje su aktivne na polju razvoja omladinskih i obrazovnih politika. Sastanku, koji je održan 18. marta 2021. godine u Palati Srbija, prisustvovali su predstavnici 17 nevladinih organizacija kao i resorna ministarka Gordana Čomić. 


Cilj sastanka bilo je upoznavanje organizacija sa planovima Ministarstva za 2021. godinu, kao i pokretanje dijaloga o saradnji vladinog i nevladinog sektora u cilju unapređivanja položaja mladih i vladavine prava u Srbiji. Predstavnici organizacija imali su priliku da na osnovu svojih iskustava i rada predoče koji problemi najviše opterećuju mlade u Srbiji i koje konkretne korake bi trebalo preduzeti u cilju njihovog rešavanja. Takođe je postignut dogovor da se sastanci ovakvog formata organizuju na redovnoj osnovi i da prerastu u jednu od komponenata stalnog društvenog dijaloga koje Ministartvo želi da promoviše.

Udruženje građana Libero nastaviće da aktivno daje doprinos društvenom dijalogu u Srbiji i trudiće se da ovakve sastanke iskoristi za zagovaranje potrebe unapređenja prava mladih na polju obrazovanja, učešća u demokratskim procesima i aktivnog građanstva.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI