Udruženje građana Libero u narednih godinu i po dana biće deo međunarodnog konzorcijuma koji sprovodi projekat „Think! Don’t hate – Preventing and countering hate speech online“. Ovaj projekat podržan je od strane programa Evropske unije Erazmus+.  Glavni cilj projekta je borba protiv govora mržnje u onlajn svetu kroz dekonstruisanje i diskreditovanje narativa na kojima se ono bazira, kao i kroz osnaživanje mladih da postanu nosioci borbe protiv lažnih vesti, predsrasuda i mržnje na internetu.


Inicijalni sastanak u okviru projekta održan je od 19. do 24. februara 2021. godine u Prištini. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija partnera kao i treneri, nastavnici i vršnjački edukatori koji će raditi na razvoju obrazovnog programa koji će činiti osnovu dva trening seminara koja će biti organizovana u okviru projekta – za prevenciju i suprotstavljanje govoru mržnje. Članovi konzorcijuma takođe su se razgovarali o predstojećim projektnim aktivnostima i zadacima kako bi osigurali efikasnu implementaciju projekta i nesmetanu komunikaciju među partnerima.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI