Udruženje građana Libero je u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom Kancelarija za mlade pokrenulo projekat „Odgovori.org“ sa ciljem da olakšamo organizacijama uključivanje mladih u kreiranja programa, usluga i politika za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. Ovaj cilj ostvarićemo kroz pokretanje interaktivne onlajn platforme „Odgovori.org“ koja će povezati organizacije sa mladima i omogućiti omladisnkim radnicima da na brz i jednostavan način sprovode istraživanja o potrebama mladih u Srbiji. 


Platforma „Odgovori.org“ predstavljena je budućim korisnicima u okviru dvodnevnog onlajn konsultativnog sastanka. Sastanku su prisustvovali mladi kao i predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija koji rade sa njima.  Zainteresovane strane takođu su imale priliku da se detaljno informišu o projektu, njegovim planiranim rezultatima kao i razlozima zbog kojih se on sprovodi. Budući korisnici Odgovori.org platforme detaljno su se upoznali sa funkcijama platforme i podelili su koje izmene i dopune bi trebalo implementirati kako bi ona bila funkcionalnija i intuitivnija kako za mlade tako i za predstavnike omladinskih organizacija. Učesnici sastanka diskutovali su i o najoptimalnijim načinima kako zainteresovati i stimulisati mlade da se uključe u rad platforme.


Projekat „Odgovori.org“ podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI