Svaka osoba gradi svoju “Priču o Evropi” najčešće na osnovu informacija koje on ili ona prikuplja kroz televiziju, virtuelni svet, javne događaja ili u nekoj maloj meri i kroz formalno obrazovanje, ali smo svi svesni da je ta priča samo “vrh ledenog brega”. Često sebi kažemo “Tako veliki koncept poput EU mora da bude više od toga što dobijam kao informaciju?” ili se zapitamo “Da li je zaista tačno šta pričaju o EU, njenoj istoriji, vrednostima i institucijama?”. Svesni smo da proces EU integracija u velikoj meri utiče na naše živote, ali je svako od nas znatiželjan i da zna kako… Kako će naš život izgledati jednog dana kada postanemo deo EU?

Pozivamo vas da učestvujete na događaju “Živa biblioteka – Evropa Priča”, gde ćete imati prilike da nađete odgovore na sva pitanja koja su vas ikada interesovala o Evropskoj Uniji. Tamo ćete imati prilike da razgovarate sa “Istorijom EU”, “Evropskim/om građaninom/kom”, “Evropskim Šengenskim sporazumom”, “Eurom”, “Evropskim Parlamentom” i mnogim drugim “živim knjigama”, kao i da razmenite svoja iskustva sa preko 200 vršnjaka iz BiH, Makedonije, Srbije i Slovenije.

 

Ukoliko imate dodatna pitanja pišite nam na office@libero.org.rs

ROK ZA PRIJAVU: 8. MAJ 2018.

POZIV ZA UČESNIKE

PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA SLEDEĆEM LINKU:

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI