Sastanak „Living Lab“ okviru projekta „E-volunteering“ održan je u Beogradu, Srbija, od 13. do 16. decembra 2023. godine. U okviru njega okupili smo omladinske radnike, volontere, trenere i kreatore politika kako bismo ih uključili u otvorene kreativne procese fokusiranje na kreiranje inovacija koje će podstaći kapacitete organizacija i njihovih volontera da se angažuju u iskustvima e-volontiranja.

Kroz „Living Lab“, učesnici su takođe dali doprinos kreiranju inovativnih kurikuluma za e-volontiranje, pomogli su nam da odredimo koje elemente, alate i funkcije treba da budu uključeni u predstojeću platformu za e-volontiranje, i definisali su koje promene politike treba napraviti da bi se obezbedilo održivost, prepoznavanje i standardizacija praksi e-volontiranja.

Projekat E-volontiranje sufinansira Evropska unija.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI