Nakon pokretanja novog projekta ”RE(In)novating Youth Work” u februaru, partneri su se ponovo sastali između 21. i 24. aprila u Valensiji, Španija. Cilj ovog projekta je razvoj i jačanje održivog digitalnog ekosistema omladinskog rada koji će osigurati kvalitetno uključivanje svih zainteresovanih strana. Realizuje ga međunarodni konzorcijum koji čine CONNECT International (Belgija), NVO Libero (Srbija), Javni zavod Mladi zmaji (Slovenija), NVO Backslash (Španija), MoveIt (Grčka) i CCF (Francuska).

Na ovom sastanku fokus partnera bio je na definisanju obima i ciljeva istraživačke studije koja će se sprovoditi u narednom periodu. Opšti cilj ovog istraživanja je analiza postojećeg digitalnog omladinskog rada, kao i politika, standarda i praksi koji će nam omogućiti realan pregled teme digitalnog omladinskog rada i koji će nam kasnije poslužiti kao osnova za razvoj budućih aktivnosti.

Ostanite sa nama i učestvujte u istraživanju i podržite ponovnu inovaciju omladinskog rada!

Projekat sufinansira Evropska unija.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI