U Zrenjaninu su vršnjački edukatori Teodora i Vladimir održali poslednju u nizu radionica za ovu godinu, čime je za završen prvi ciklus projekta „Virtuelno postaje stvarno(st)“. Međutim, kampanja se nastavlja na društvenim mrežama tako da o temama zaštite ljudskih prava na internetu, borbe protiv govora mržnje i diskriminacije na internetu više možete saznati na Facebook-u www.facebook.com/VirtualnoPostajeStvarnost i Twitter-u www.twitter.com/VFR_LIBERO.

Postavljajte pitanja i razmenjujte korisne informacije i iskustva o ovim temama sa vršnjačkim edukatorima i svojim vršnjacima!

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI