Sastanak zainteresovanih strana u okviru projekta „Family friendly – postizanje održivog porodičnog sportskog ekosistema“ održan je u Beogradu, od 2. do 5. novembra 2022. Događaju su prisustvovali predstavnici sportskih klubova i omladinskih organizacija iz Srbije, Grčke, Severne Makedonije, Španije i Belgije.

Glavni cilj sastanka je bio definisanje smernica koje će biti razvijene tokom projekta – jedna kao uputstvo za klubove da postanu „Family friendly“, a druga za rad sa roditeljima kako bi se dostigao puni potencijal porodičnih dana u sportskim klubovima. Štaviše, koncept FFS je detaljno definisan uz podršku rezultata istraživanja i inputa dobijenih od učesnika. Sastanak je takođe imao ulogu da se deo vlasništva nad projektnim proizvodima da stejkholderima, kao i omogući članovima konzorcijuma da procene prethodni rad urađen u okviru projekta.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI