AKTIVNOSTI

.

„Virtual action for real reaction“

Na Zlatiboru je prošle nedelje održan trening "Virtual action for real reaction" za mlade aktiviste i aktivistkinje iz zemalja Saveta Evrope. Na temu online aktivizma mladi su se edukovali, diskutovali ali i kreirali kvalitetne predloge svojih akcija i kampanja na...

VPS, Novi Pazar, modul 3

Treći modul po redu u okviru VPS 2014. za temu je imao online manifestacije govora mržnje i reakcije na isti. Zajedno sa učesnicima analizirali smo primere negativne komunikacije na društvenim mrežama i dali im predloge načina prevazilaženja ovakvih situacija od...

VPS, Novi Pazar, modul 2

U okviru projekta Virtuelno postaje stvarnost 2014. Libero je nastavio sa realizacijom planiranih modula. Drugi po redu modul imao je za temu predrasude i diskriminaciju. Vršnjački edukatori/ke su se, pre svega, sami informisali na ovu temu i nakon toga nastavili sa...

VPS, Novi Pazar, modul 1

Vršnjački edukatori i edukatorke iz Novog Pazara realizovali su radionice na temu ljudskih prava u pet srednjih škola u ovom gradu. Svojim vršnjacima prenosili su stečena znanja sa istoimenog modula koje je Libero organizovao. Učesnici i učesnice na radionicama...

VPS 2014. u Novom Pazaru

Virtuelno postaje stvarno(st) je ove godine usmeren na promociju vrednosti čije prisustvo u virtuelnom svetu znači da do govora mržnje i ostalih negativnih oblika komunikacije uopšte neće ni doći. Tako je cilj VPS ovog puta da obuči generaciju mladih u Novom Pazaru...

Rad sa volonterima

U prostorijama Libera danas je održan sastanak na temu mreže volontera koju ćemo, u saradnji sa KZM Novi Beograd, oformiti u narednom periodu. Cilj nam je da razvijemo mrežu aktivista/volontera koji će biti obučeni za rad sa vršnjacima na teme od značaja za...

KOMS u poseti Liberu

Krovna organizacija mladih Srbije odredila je kontakt osobe ispred UO za pridružene članice. Na sastanku sa članom UO KOMS koji je zadužen za našu organizaciju razmenili smo utiske, predloge, komentare, a sve u cilju poboljšanja međusobne komunikacije i, nadamo se,...

COE
Evropska omladinska fondacija
Ministarstvo
Program "Evropa za građane i građanke"
BUM
Program "ERAZMUS+"
BUM
ACT projekat
BUM
RYCO