AKTIVNOSTI

.

Rad sa volonterima

U prostorijama Libera danas je održan sastanak na temu mreže volontera koju ćemo, u saradnji sa KZM Novi Beograd, oformiti u narednom periodu. Cilj nam je da razvijemo mrežu aktivista/volontera koji će biti obučeni za rad sa vršnjacima na teme od značaja za...

KOMS u poseti Liberu

Krovna organizacija mladih Srbije odredila je kontakt osobe ispred UO za pridružene članice. Na sastanku sa članom UO KOMS koji je zadužen za našu organizaciju razmenili smo utiske, predloge, komentare, a sve u cilju poboljšanja međusobne komunikacije i, nadamo se,...

Libero pridruženi član KOMS

Na upravo održanoj 2. redovnoj Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije, Libero je, na svoje veliko zadovoljstvo, jednoglasno izabran za pridruženog člana ove organizacije.

U borbi protiv govora mržnje na Internetu

Virtuelno postaje stvarno(st) vredno radi i u oktobru. Naše edukatore možete sresti u srednjim školama, Kancelarijama za mlade i ostalim prostorima namenjenim mladima. Nesmanjenim entuzijazmom širimo priču o govoru mržnje i nasilju na Internetu kako bi smo ga zajedno...

Virtuelno postaje stvarno(st) uskoro u Kragujevcu

Virtuelno postaje stvarno(st) uskoro u Kragujevcu

Radionice Virtuelno postaje stvarno(st) konačno počinju i u Kragujevcu od 10. septembra. Planirano je da se održe radionice u nekoliko srednjih škola u okviru kojih ćemo se baviti borbom protiv govora mržnje na Internetu kao i razbijanjem predrasuda i smanjenjem...

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda

U skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama, Konkursnu dokumentaciju sa Pozivom za podnošenje ponuda i svom neophodnom dokumentacijom koju treba dostaviti, kao i uputstvom, možete pronaći na sledećem linku: Konkursna dokumentacija i poziv JNMV Libero. Predmet Javne...

COE
Evropska omladinska fondacija
Ministarstvo
Program "Evropa za građane i građanke"
BUM
Program "ERAZMUS+"
BUM
ACT projekat
BUM
RYCO