Problem povećanja nasilja među mladima, naročito prema manjinskim grupama, kao i drugi aspekti nasilničkog ponašanja bili su glavna tema na seminaru koji je organizovao NVO Libero u oktobru 2010. godine. Seminar „Različiti i ponosni” je dizajniran da odgovori na izazove sve većeg nasilja među mladima, problema porasta ksenofobije, rasizma, etničke i verske netolerancije, kao i drugih oblika mržnje prema ljudima koji su drugačiji od onoga što se percipira kao „većina”. Ovaj seminar je dizajniran da zadovolji potrebe učesnika upotrebom metoda neformalne i vršnjačke edukacije. Priliku za razgovor o ovim pitanjima, koji je rezultirao razvojem budućih aktivnosti za rešavanje problema nasilja u lokalnim zajednicama, imalo je 28 učesnika iz 13 zemalja širom Evrope. Trening seminar je realizovan uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i privatnih donatora.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI