Pozivamo te da se prijaviš za učešće na treningu Evropa priča i postaneš vršnjački edukator/ka na temu Evropske unije.

 

Trening je namenjen srednjoškolcima i održaće se u periodu od 21. do 24. septembra u prostorijama Doma omladine u Beogradu.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 10. septembar!

 

Cilj treninga je da tebi i drugim učesnicima predstavimo sve pozitivne strane koje na život mladih ljudi i njihovu zajednicu može imati buduće članstvo Srbije u Evropskoj uniji, i razgovaramo o načinima prevazilaženja mitova i predrasuda o EU koje postoje među mladima.
Nakon treninga steći ćeš zvanje vršnjačkog edukatora/ke i bićeš u prilici da svojim vršnjacima preneseš sve dobre strane koje mladi mogu da imaju od EU kao što su mogućnosti u obrazovanju, mobilnost, prilike za zapošljavanje i sl.

Ovaj projekat realizuje Udruženje građana Libero u saradnji sa Gradskom opštinom Vračar. Projekat je podržan od strane Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.

Council of Europe
European youth foundation
ERASMUS+
Unicef
DCI