AKTIVNOSTI

.

Izveštaj o aktivnostima UG Libero (2018-2019)

Tokom 2018. i 2019. godine Udruženje građana Libero implementiralo je serija projekata čiji je cilj bilo pospešivanje participacije mladih u demokratskim procesima, rad na pomirenju i interkulturalnom dijalogu na Zapadnom Balkanu, kao i promocija evropskog građanstva,...

Libero na završnoj konferenciji projekta OPENS

Predstavnici UG Libero uzeli su aktivno učešće na završnoj konferenciji povodom zatvaranja Evropske prestonice mladih Novi Sad – OPENS. Partner Libera, Out of the Box kao jedan od organizatora događaja moderirao je nekoliko sastanaka vezanih za umrežavanje i izgradnju...

Evropska omladinska fondacija
Program "Evropa za građane i građanke"
Program "ERAZMUS+"
Ministarstvo za evropske integracije
RYCO