PROJEKTI

AKTIVIRAJ SE

AktivirajSe.info je nov i brz način povezivanja aktivsta/kinja sa organizacijama koje imaju za cilj rad sa mladima i za mlade.Ako želiš da nađeš organizaciju koja odgovara baš tvojim potrebama i interesovanjima ili događaj koji je baš ono što tražiš onda je aktivirajse.info pravo mesto za tebe! Ako vaša organizacija radi sa srednjoškolcima i želite da imate učesnike/ce koji su zainteresovani baš za temu kojom se bavite onda je aktivirajse.info pravo mesto za vas.

INCLUDE ME

Kreiranje šeme za obuku za sprečavanje ranog napuštanja školovanja funkcioniše od novembra 2015 paralelno u Sloveniji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Portugaliji i Srbiji.

TransconflictNET

Projekat koji realizuje Libero za omladinske organizacije iz cele Evrope. Svrha naše inicijative je da pruži omladinskim radnicima i aktivistima sa praktičnim uputstvima o tome kako koristiti online alate za rešavanje konflikata.

ZANEMARIVANJE, NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZLOPUTREBA DECE PUTEM INTERNETA

Pomoć za izgradnju kapaciteta sistema za prevenciju i zaštitu dece od nasilja je sastavni deo programa saradnje UNICEF-a i Vlade Republike Srbije.

VIRTUAL FEELS REAL

započeto od 12 mladih entuzijasta i zaštitnika ljudskih prava na internetu i na taj način je dao svoj doprinos u Savetu kampanje Evrope „Branitelji ljudskih prava mreži“.

LAJKIT

Sve je počelo kada smo primetili jednu divnu činjenicu, da – kada se smejemo ne treba tumačenje, razumljivo je na svim jezicima i kulturama. Morate priznati da je to ono što nam svima treba – da se smejemo malo ritam više dok je ozbiljan u vezi sa namerom da uče jedni o drugima. I to je ono što ćemo uraditi. Očekujemo od vas da ne budete samo posmatrač, nego i kreator. Trebalo bi da probate, jer je zabavno i lako. Dakle, usudi se da probaš.

GENDERALITY

Genderaliti je kampanja kao odgovor na rodno nasilje i diskriminaciju na mreži i „pravi“ posledice naših „virtuelnih“ akcije. Naš stav je da si ti, i slobodni ste da vas bude. Vaš virtuelni identitet nije manje važno od svog stvarnog identiteta – da ga grade, neguju ga, biti ti. Prečesto, virtuelni svet postaje platforma za zloupotrebe, a jedan nekažnjeno. Mi smo tu za borbu protiv da – i zato pokušavaju da dopru do vas.

Council of Europe
Ministry of youth and sports
BUM
No Hate Speech Youth Campaign
Tipovej