U Beogradu je održan trening u okviru projekta Virtuelno postaje stvarnost. Trening je bio namenjen nastavnicima/ama srednjih škola i omladinskim radnicima/ama. koji su zainteresovani za temu podrške deci i mladima da se izbore sa izazovima na Internetu.

U cilju postizanja višeg nivoa sigurnosti i tolerancije za mlade na internetu UG Libero sprovodi ovaj projekat sa namerom da podrži i osnaži nastavnika/ca srednjih škola da postanu deo “sigurnosne mreže” za mlade.

U periodu od 24. do 27. maja učesnici/e su bili u prilici da steknu sledeće kompetencije:

  • Razumevanje digitalne komunikacije i njenih specifičnosti
  • Prepoznavanje fenomena nasilja i zloupotrebe dece putem interneta;
  • Upoznavanje sa alatkama za sistematsku podršku deci i mladima;
  • Upoznavanje sa mogućim modalitetima prevencije i zaštite dece i mladih od nasilja i zloputrebe putem interneta.

U nastavku projekta učesnici/e treninga će početkom naredne školske godine održati seriju radionica koje su namenjene njihovim kolegama/inicama i na taj način povećati opseg sigurnosne mreže za decu i mlade.

Projekat „Virtuelno postaje stvarnost“ podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

 

Galerija:

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI