UG Libero i Organizacija Mladi pravnici Kosovo organizovali su trening u okviru projekta „ExchangeIt – ka regionalnoj saradnji i pomirenju“, koji je podržan od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Ovaj trening predviđen je za predstavnike lokalnih vlasti, srednjih škola i organizacija civilnog društva koje su zainteresovane za sprovođenje projekata interkulturalne razmene između Srbije i Kosova*. Tokom trajanja ovog seminara vredno smo radili na povećanjavanju kapaciteta zainteresovanih strana da organizuju uspešne razmene koje predstavljaju korak ka regionalnoj saradnji i pomirenju. Naši učesnici su imali priliku da razmene znanja i iskustva sa kolegama iz regiona.

Ovaj projekat podržan je strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO).

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI