Radionice Virtuelno postaje stvarno(st) konačno počinju i u Kragujevcu od 10. septembra. Planirano je da se održe radionice u nekoliko srednjih škola u okviru kojih ćemo se baviti borbom protiv govora mržnje na Internetu kao i razbijanjem predrasuda i smanjenjem diskriminacije na društvenim mrežama. Borimo se zajedno sa srednjoškolcima za jednakost na Internetu. Vidimo se u vašoj školi.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI