Udruženje građana Libero jedna je od 30 organizacije civilnog društva iz Srbije kojima je dodeljen institucionalni grant u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji finansira Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju. Ovaj institucionalni grant dodeljuje se sa ciljem osnaživanje i izgradnju kapaciteta organizacija za efikasnije uključivanje građana u njihov rad kako bi zajedno mogli da doprinesu napretku građanskog društva i svesti u Srbiji.


Udruženje građana Libero će u naredne 2 godine koristiti institucionalni grant projekta ACT u cilju većeg uključivanja mladih u rad naše organizacije kroz uspostavljanje sistema koji će pomoći artikulisanju njihovih interesa, potreba i problema, i unaprediti saradnju sa mladima na razvoju i zagovaranju politika, programa i mehanizama za ojačavanje njihovog položaja u društvu. Ovaj sistem postaće javno dostupan i ostalim organizacijama civilnog društva čime će se u još većoj meri doprineti razvoju aktivnog građanstva među mladima. 


Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, finansiran je od srane Vlade Švajcarske preko Švajcarska agenciju za razvoj i saradnju (SDC), i sprovode ga Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske Inicijative.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI