UG Libero prisustvovao je u sredu, 26.jula, sastanku članica Mreže organizacija za decu Srbije na kome je razmatrana izrada Strategije za zaštitu dece od nasilja. MODS je preko svoje predstavice u Radnom telu za izrade strategije autorima poručio da su vrednosti na kojima je društvo bazirano jako važne za modele koje deca i odrasli preuzimaju u svom ponašanju i da je ovo važno imati na umu. MODS pored načela koje smatra važnim, priprema i niz drugih sugestija i informacija koje treba uvrstiti u ovaj važan dokument.

Libero nastavlja svoj rad na prevenciji digitalnog nasilja prepoznajući ovu temu kao izuzetno važnu za opštu zaštitu dece od nasilja.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI