U Beogradu, Srbija, od 11. do 13. aprila 2022. godine održan je četvrti transnacionalni skup u okviru projekta „INHROU – snaga međusektorske sinergije obrazovanja i sporta“.

Glavni cilj ovog sastanka bio je da se olakša institucionalizacija neformalnog obrazovanja u i kroz sport na loklanom nivou. Zbog toga su se partnerske organizacije i sportski klubovi iz Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije sastali sa predstavnicima lokalnih vlasti iz opština u kojima su im sedišta kako bi sa njima razgovarali o tome kako da razviju značajne preporuke politika zasnovane na dokazima za lokalne vlasti da podržati obrazovanje kroz sport o promovisanju evropskih vrednosti i unapređenju interkulturalnog dijaloga. Namera nam je da ove preporuke postanu deo Lokalnih akcionih planova za mlade koje lokalne vlasti usvajaju u periodima od otprilike svake 4 godine.

Projekat „INThROugh“ sufinansira Erazmus+ program Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI