Trening seminar: „Svi različiti – svi građani” je održan u Subotici, u Srbiji. NVO Libero je zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i fondacije FOKUS, okupila 27 društveno aktivnih mladih ljudi iz 7 zemalja. Učesnici su bili predstavnici nevladinih organizacija i političkih partija koji su predstavnici manjinskih ili većinskih grupa iz zemalja u regionu Jugoistočne Evrope, koji su otvoreni i spremni da razgovaraju o problemima u svojim zemljama, ali i njihovim ličnim iskustvima u vezi sa temom trening seminara. Tokom osam dana trajanja ovog trening seminara, učesnici su se obučili i razmenili iskustva o različitim temama kao što su građanstvo, prava manjina itd. Program je bio zasnovan na neformalnim obrazovanim metodama, a kako bi program bio što interaktivniji korišćene su knjige objavljene od strane Saveta Evrope.

Glavni cilj ovog seminara bio je da se okupe mladi ljudi iz različitih društvenih grupa: oni koji predstavljaju većinu i onih koji su predstavnici manjina, da bi razgovarali o načinima i akcijama usmerenim prema integrisanom interkulturalnom društvu. U skladu sa ciljem kampanje „Svi različiti – svi jednaki”, ovaj seminar je omogućio mladima da učestvuju u izgradnji mirnih društava zasnovanih na različitosti, toleranciji i međusobnom razumevanju na svim nivoima društva.

Ciljevi seminara su:
• Da se iz različitih perspektiva promoviše međureligijski i međukulturni dijalog između mladh ljudi sa osvrtom na ulogu istorije / tradicije, kulture i religije u životima mladih ljudi;
• Da preispita načine na koje su neke zemlje dostigle integrisano društvo;
• Da razmotri pitanja koja se direktno odnose na mlade ljude koji pripadaju manjinskim grupama;
• Da se shvati zašto su mladi ljudi iz manjinskih grupa među najčešćim žrtvama isključenja i samo-isključenja;
• Da se razgovara o ubotrebi interkulturalnog dijaloga kako bi se izbegle tenzije između grupa;
• Da se obuče mladi ljudi iz Jugoistočne Evrope kako da organizuju akcije i kampanje u cilju rešavanja problema manjina.
Ako vam je potrebno više informacija o rezultatima seminara, molimo vas da nam pišete na office@libero.org.rs

 

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI