Studijska poseta u okviru projekta „Razmeni!“ održana je od 19. do 26. jula 2021. u Briselu, Belgija. Poseti su prisustvovali omladinski radnici i predstavnici omladinskih organizacija i Kancelarija za mlade iz Srbije.

Cilj studijske posete bio je povezivanje učesnika iz Srbije sa drugim omladinskim organizacijama i institucijama iz Brisela, kao i uspostavljanje bliže saradnje sa Mladim za razmenu i razumevanje. Sama svrha je bila uspostavljanje kontakata, kao i razmena znanja i iskustava o efikasnom i uspešnom organizovanju omladinskih razmena. Ovaj događaj služi i za pokretanje saradnje na zajedničkim projektima koji bi mogli da donesu mnogo novih mogućnosti za učenje i razmenu iskustava organizacijama i mladima u njihovim lokalnim zajednicama. Tokom studijske posete, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa radom mnogih međunarodnih i belgijskih organizacija i institucija i saznaju više o praksi IEU. Pored toga, učesnici su imali priliku da saznaju više o evropskoj omladinskoj politici, kao i omladinskoj politici u Belgiji.

„Razmeni!“ Projekat je podržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI