Sastanak Konzorcijuma sa stručnjacima u okviru projekta „Family Friendly Sport – postizanje održivog porodičnog sportskog ekosistema“ održan je u Valensiji, Španija, od 10. do 14. septembra 2023. Cilj sastanka je bio da se partnerima omogući da ustanove procedure za sertifikaciju klubova čiji je rad pogodan za porodicu, da odaberu optimalne principe, procese i kriterijume akreditacije za klubove i postave okvir za razvoj politike za promociju koncepta i pristupa sporta prilagođenog porodici.

Pratite nas jer će naše procedure za sertifikaciju porodičnih klubova uskoro biti dostupne svim klubovima koji žele da primene ovaj inkluzivni pristup svom radu.

Projekat „Family Friendly Sport“ sufinansira Evropska unija, a sprovodi ga konzorcijum klubova i organizacija iz Srbije, Španije, Severne Makedonije, Grčke i Belgije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI