U okviru projekta „ECO-TOGETHER“ u Nikoziji (Kipar)  je od 07. do 08. avgusta 2022. godine održan prvi međunarodni sastanak. Sastanku su prisustvovali članovi konzorcijuma na ovom projektu – Udruženje građana Libero (Srbija), Fundacio catalunya voluntaria (Španija) Centar za osobni i profesionalni razvoj Syncro – Synergy Croatia, (Hrvatska)   Youth Initiative of cities, (Ukrajina)  Associzaione inco interculturlita & comunicazione (Italija),  InterAktion – Verein für ein interkulturelles Zusammenleben,(Austrija)  Asociacija „Aktyvus jaunimas“ (Litvanija) . Sastanak je iskorišćen kako bi se postigli konačni dogovori o pripremi i načinu implementacije razmene na projektu.

 
Projekat „ECO-TOGETHER“  sprovodi se kako bi se ojačala međusektorska saradnja omladinskih organizacija u cilju upotrebe neformalnog obrazovanja u borbi protiv globalnih klimatskih promena i ekološkog podizanja svesti mladih kao alata za promovisanje evropskih vrednosti i sučeljavanja sa aktuelnom globalnom  problemima.


Ovaj projekat podržan je od strane programa Erazmus+ Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI