U periodu od 1. do 7. septembra predstavnici Udruženja građana Libero učestvovali su na omladinskoj razmeni u okviru projekta „EcoTogether“ koja se održala u mestu Pedulas na Kipru. Predstavnici NVO Libero su se uključili u projekat i zajedno sa predstavnicima iz 8 zemalja razmenjivali znanja iz oblasti interkulture i ekologije.

Razmena je imala dva aspekta, jedan interkulturni i jedan ekološki. U toku dana obrađivale su se različiti interkulturalni aspekti, kulture, običaji i svakodnevne navike u zemljama učesnicama na razmeni. Pored Srbije na razmeni su učestvovali i predstavnici Kipra, Ukrajine, Austrije, Litvanije, Hrvatske, Italije i Španije. U okviru ekološkog dela razmene, kroz niz radionica, predavanja i grupnih aktivnosti obrađivane su teme poput Agende 2030, reciklaže otpada, ciljeva održivog razvoja. Učesnici su istakli da im je dosta značilo da čuju primere dobre ali i ne tako dobre prakse u drugim zemljama ali i da sruše predrasude koje su do tada gajili.

Tokom svih dana programa predstavnici Srbije su aktivno učestvovali u diskusiji, samostalno vodili 3 sesije i promovisali Srbiju u najboljem mogućem svetlu.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI