Predstavnik UG Libero učestvovao je na studijskoj sesiji „SOCI@LISE – Socijalna prava u digitalnoj eri“ koju su organizovali CONNECT International i Youth Express Network u saradnji sa Odsekom za mlade Savetom Evrope. Studijska sesija održana je od 12. do 18. jula 2021. u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti.

Ovom događaju prisustvovali su predstavnici 19 omladinskih organizacija iz 13 evropskih zemalja. Oni su imali priliku da, koristeći metode neformlanog obrazovanja, istraže i saznaju kako su digitalizacija i pandemija kovida 19 uticali na ljudska i socijalna prava. Razgovaralo se i o benefitima i rizicima koje digitalizacija donosi na poljima jednakosti, inkluzije i ravnopravnog pristupa javnim dobrima i uslugama. Učesnici su takođe aktivno radili na razvoju preporuka politika čiji je cilj da osiguraju da se zaštita digitalnih prava mladih uvek uzima u razmatranje prilikom donošenja odluka po pitanju dalje digitalizacije obrazovanja, zdravstva, omaldinskog i socijalnog rada.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI