U skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama, Konkursnu dokumentaciju sa Pozivom za podnošenje ponuda i svom neophodnom dokumentacijom koju treba dostaviti, kao i uputstvom, možete pronaći na sledećem linku: Konkursna dokumentacija i poziv JNMV Libero.
Predmet Javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga – organizacija smeštaja i restorantskih usluga.
Sve informacije možete pronaći u dokumentu u prilogu, kao i na Internet portalu javnih nabavki.
Libero tim
COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI