Početni sastanak našeg novog projekta „E-volontiranje – izgradnja onlajn volonterskog ekosistema“ održan je u Briselu, Belgija. Projekat sprovode CONNECT International (Belgija), Move It (Grčka), MladiZmaji (Slovenija), Backslash (Španija), Sunrise Project (Francuska) i Libero (Srbija). Njegov glavni cilj je da omogući transformaciju i promenu prakse transnacionalnog volontiranja, korišćenjem novih pristupa uvedenih kroz održivi e-volonterski ekosistem.
Tokom uvodnog sastanka analizirali smo ciljeve projekta i finalizirali raspodelu zadataka i odgovornosti. Svi partneri su prepoznali neophodnost iznalaženja načina da se pomogne omladinskim organizacijama u postizanju digitalizacije volonterskih aktivnosti. Istaknuto je i da je garantovanje kompenzacije e-volontiranja, kao i standardizacija i priznavanje e-volontiranja zaista ključno, jer će takav napredak, bez sumnje, učiniti e-volontiranje atraktivnijim za mlade, a pomoći će i omladinskim organizacijama da prošire svoju volontersku bazu na mreži.

Jedva čekamo sledeće aktivnosti ovog zaista zanimljivog projekta! Budite u toku!


Projekat „E-volontiranje“ sufinansira Evropska unija.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI