UG Libero je zajedno sa šest partnera (KYL, Proni, Backslash, Connect International, Interkultura i Sillogos Apofiton Ekpedeftirion Mandoulidi) održao prvu aktivnost projekta „Exchange it – towards cooperation and reconciliation“ koji je podržan od strane programa „Erazmus+“ Evropske unije. Ovaj projekat započeo je Inicijalnim sastankom koji je održan u Prištini od 28.11.19 do 02.12.19. godine, u okvi koga su se partneri i eksperti sastali kako bi planirali dalje korake implementacije projekta.

Tokom implementacije naših prethodnih projekata shvatili smo da je pomirenje izuzetno važan proces, a rešavanje sukoba unutar Evrope cilj je svih nas. Prateći naše napore u osiguranju saradnje na polju inovacija i razmene dobrih praksi, naš cilj je da mladima pružimo nove mogućnosti za prevazilaženje barijera koje su postavili sukobi širom Evrope. Podsticanjem proaktivnog učešća organizacija u stvaranju mogućnosti za razmene mladih, možemo doprinieti pomirenju. Stoga će glavna ideja projekta biti usmerena na organizacije koje sprovode razmene mladih u postkonfliktnim i u područjima zamrznutog konflikta, a zatim i na povećanje njihovih kapacitete putem platforme sa prilagođenim kursevima, podrškom za mentorstvo, mogućnostima za umrežavanje i ažurnim informacijama o ovoj temi.

Naše putovanje tek počinje, zato nas pratite!

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI