Tokom prethodnih nedelja organizovana je serija zagovaračkih sastanaka u Srbiji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji u okviru projekta „INhROugh“. Održani su sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti, sportskih klubova i omladinskih organizacija.


Tokom sastanaka sa predstavnicima lokalnih vlasti predstavljene su im preporuke politika koje su razvijene u okviru projekata. Takođe su dobili savete o tome kako se ove preporuke smisleno uključe u lokalne akcione planove za mlade, obezbeđujući mladim ljudima pristup neformalnom obrazovanju kroz sport.


Održani su i sastanci sa predstavnicima i članovima lokalnih sportskih klubova i omladinskih organizacija, u okviru kojih su imali priliku da saznaju više o rezultatima projekta, kako da koriste inovativne priručnike u svom radu i kako da postanu članovi INThROugh mreže. 


Projekat „INTHROUGH“ sufinansira Erazmus+ program Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI