U prethodnih mesec dana UG Libero sproveo je tri fokus grupe na temu zapošljavanja mladih tokom obrazovanja. Fokus grupe sprovedene su u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu kao deo šireg istraživanja mogućnosti mladih koji bi želeli da rade tokom studiranja. Učesnici fokus grupa bili su studenti i studentkinje različitih studijskih grupa i godina studiranja i sa nama su podelili svoje stavove i iskustva u vezi sa odnosom poslodavaca prema mladima, zakunske regulative koja se odnosi na mlade u obrazovanju i njihove mogućnosti za rad, primerima iz drugih zemalja, načinu rada omladinskih zadruga i slično. 

Zaključci sa fokus grupa kao i rezultati celokupnog istraživanja biće značajni za određivanje prioriteta u našem daljem radu. Na osnovu dobijenih rezultata Libero će pripremiti predloge promena politika koji bi doprineli poboljšanju pozicije mladih na tržištu rada i lobirati za njihovo usvajanje kod relevantnih institucija i drugih aktera.
Fokus grupe i celokupno istraživanje sprovedeni su uz podršku Fridrih Nauman Fondacije. 
COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI