U okviru projekta „INThROugh“ u Beogradu je od 17. do 19. februara 2021. godine održan prvi međunarodni sastanak. Sastanku su prisustvovali članovi konzorcijuma na ovom projektu – Udruženje građana Libero (Srbija), Organizacija Interkultura (Severna Makedonija), Organizacija EduNorth (Hrvatska), FK Viner (Severna Makedonija), OK Kitro (Hrvatska) i KK Cerak (Srbija). Sastanak je iskorišćen kako bi se postigli konačni dogovori o načinu implementacije projekta. Sprovedena je i detaljna analiza kapaciteta partnera na projektu u cilju otkrivanja aspekata rada koji mogu biti unapređeni kroz deljenje iskustava i znanja među članicama konzorcijuma.

 
Projekat „INThROugh“ sprovodi se kako bi se ojačala međusektorska saradnja omladinskih organizacija i sportskih klubova u cilju upotrebe neformalnog obrazovanja kroz sport na lokalnom nivou kao alata za promovisanje evropskih vrednosti i sučeljavanja sa aktuelnim transnacionalnim izazovima. 


Ovaj projekat podržan je od strane programa Erazmus+ Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI