Tokom protekle 3 godine aktivno smo bili uključeni u realizaciju projekta „Živa evropska biblioteka za mlade građane“. Projekat je podržao Program Evropa za građane Evropske unije, a realizovao ga je međunarodni konzorcijum na čelu sa CONNECT International (Belgija), a koji čine NVO Libero (Srbija), NVO Backslash (Španija), NVO TiPovej (Slovenija), NVO Interkultura (N. Makedonija), Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Srbija), NVO Out of the Bok (Belgija), Alumni Mandoulides (Grčka), Opština Kuart de Poblet (Španija), Opština Butel (S. Makedonija), Grad Bijeljina ( Bosna i Hercegovina) i Javni zavod Mladi zmajevi (Slovenija).

Glavni cilj projekta je bio da evropske žive knjige dovede u različite gradove širom Evrope i uključi građane iz svih socio-ekonomskih grupa u diskusije o budućnosti Evrope i vrednostima koje je definišu, čime se doprinosi uklanjanju barijera, predrasuda i stereotipi među njima. Evropska živa biblioteka predstavlja neformalnu obrazovnu metodologiju u kojoj čitaoci komuniciraju sa knjigama koje su zapravo ljudi sa jedinstvenim identitetom i životnim pričama spremnim da se podele sa svima koji pokazuju volju da slušaju. Žive knjige koje su bile uključene u projekat su predstavnici četiri tematske celine ljudi koji se često suočavaju sa diskriminacijom ili čiji se glas nedovoljno čuje – migranti, stari, mladi i žene.

„Evropska živa biblioteka za mlade građane“ posetila je šest gradova širom Evrope, uključujući Solun, Bijeljinu, Skoplje, Valensiju, Ljubljanu i Beograd. Građani ovih gradova, svih uzrasta, pola i porekla, bili su željni da „iznajme“ naše knjige i sa njima imaju diskusije. Ove aktivnosti su takođe omogućile predstavnicima opština i organizacija civilnog društva uključenih u projekat da se povežu i dogovore buduću saradnju na transnacionalnim akcijama i projektima.

Glavni proizvod projekta je serija edukativnih filmova u kojima žive knjige dele svoja mišljenja, stavove i vrednosti. Ovi filmovi će biti distribuirani školama, omladinskim centrima, javnim ustanovama i onlajn, tako da će svi moći da uče iz priča naših živih knjiga. Celokupnoj verziji filma možete pristupiti klikom na ovaj link.

Više informacija o 6 događaja saznajte ovde.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI