Članovi UG Libero održali su u Vršcu od 3. do 5. februara 2017. godine trening za 20 članica Mreže organizacija za decu Srbije iz 20 lokalnih zajednica u kojima će se sprovoditi kampanje za uspostavljanje lokalnih sporazuma za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. Tema ovog treninga bila je  zaštita dece od zanemarivanja, nasilje, zlostavljanje i zloupotrebe na internetu
Tokom trodnevnog treninga primenjene su moderne i inovativne tehnike učenja odraslih sa ciljem da se podstakne aktivno učešće članova grupe. Učesnici su dobili priliku da steknu znanja i veštine neophodne za razumevanje digitalne komunikacije, prepoznavanje fenomena zanemarivanja, nasilja i zlostavljanja dece putem interneta kao i upoznavanje sa alatkama za sistematsku podršku i zaštitu dece.
Program  treninga  je pokrio sledeće oblasti i teme:
  1. Internet i digitalna komunikacija i njene specifičnosti koje su u vezi sa decom
  2. Oblici zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta i najzastupljeniji oblici nasilja kod nas
  3. Prevencija i zaštita dece od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloputrebe putem Interneta
  4. Sistematska podrška na mestu gde se nasilje dešava – SOS Fejsbuk aplikacija, NET Patrola
 
Trening je sproveden u okviru IPA II projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske Unije.
COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI