“Mind Mapping” Događaj u okviru Projekta E-voluteering održan je u Beogradu od 5. do 8. aprila 2023. Okupio je omladinske radnike, edukatore i druge zainteresovane strane kako bi im omogućio da analiziraju i preispitaju elemente kvaliteta istraživanja o trenutnoj situaciji onlajn i oflajn volontiranja u Evropi koje ćemo sprovoditi u okviru projekta. Učesnici su identifikovali glavne aktere, ljude i organizacije, koji se bave e-volontiranjem, specifičnosti ciljnih grupa, promotivne kanale i koncept istraživanja kako bi se osiguralo da će prikupljeni dokazi pružiti adekvatne informacije koje će postaviti osnovu za analizu politika, potreba i praksi međusektorskih zainteresovanih strana uključenih u onlajn volontiranje mladih.

Projekat „E-volontiranje“ sufinansira Evropska unija, a sprovodi ga međunarodni konzorcijum na čelu sa CONNECT International, sa glavnim ciljem da omogući transformaciju transnacionalne prakse volontiranja, korišćenjem novih pristupa uvedenih kroz održivo e-volontiranje.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI