„MakeOver“ seminar za internu transformaciju održan je u Vršcu, Srbija, od 16. do 23. februara 2019. Učesnici iz sedam zemalja okupili su kako bi radili na internom preobražaju svojih organizacija i kako bi, zajedno sa ekspertima i trenerima, naučili više o strateškom planiranju i organizacionom menadžmentu. Tokom ovog treninga učesnici su takođe imali jedinstvenu priliku da steknu nove veštine u oblasti projektnog, volonterskog i menadžmenta vremena, kao i u oblasti transfera znanja. Sva ova novostečena znanja i veštine pomoći će njihovim organizacijama da rastu i postanu održive u bliskoj budućnosti. Učesnici „MakeOver“ seminara će implementirati svoje strateške planove razvijene u Vršcu u svom svakodnevnom radu i naši eksperti će ih pratiti i davati im podršku u njihovim naporima da donesu promene u način na koji njihov tim funkcioniše. U predstojećim mesecima napravićemo onlajn vodič i podelićemo znanja sakupljena u okviru „MakeOver“ projekta sa svim organizacijama i institucijama koje žele da unaprede svoj rad.

Ipak, projekat „MakeOver“ daleko je od završenog i naši učesnici će učestvovati i na drugom seminaru, za eksternu transformaciju. Glavni cilj drugog „MakeOver“ seminara biće eksterni preobražaj organizacija kroz kreiranje i implementaciju komunikacionih strategija.
Projekat „MakeOver“ kofinansiran je od strane programa Erazmus+ Evropske unije. 

 

Galerija

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI