Predstavnik Libera učestvovao je na seminaru „Youth Participation in Internet Governance“ koji je organizovao Savet Evrope od 24. do 26. oktobra u Strazburu, Francuska. Omladinski radnici i eksperti iz cele Evrope sastali su se kako bi utvrdili načine na koje se internet može iskoristiti sa ciljem povećanja participacije mladih u političkom životu i odlučivanju. Sačinjen je set konkretnih predloga koji su upućeni Savetu Evrope kako bi se internet učinio inkluzivnijim i tolerantnijim prostorom.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI