Platforma za organizacije koje će raditi na razvoju metoda za online transformaciju sukoba sa mladim ljudima. Svrha naše inicijative je da se obezbede praktična uputstva omladinskih radnika i aktivista o tome kako koristiti online alata za rešavanje konflikata.

Ciljevi platforme su:

Korak 1: Prikupljanje i pružaju relevantne informacije o transformaciji sukoba na mreži kroz omladinski rad i da podrže razmenu znanja i kontakata;

Korak 2: Zajednički rad organizacija koje se bave razvojem metodološki okvir za transformaciju konflikta na mreži kroz rad sa mladima;

Korak 3: Jačanje kapaciteta organizacija članica za online transformaciji sukoba;

Korak 4: Da biste podesili zvaničnu mrežu za online transformaciji konflikta kroz rad sa mladima na način koji bi bio dogovoren od strane svih potencijalnih članova. U ovom trenutku mi smo na prvom koraku i tražimo da taj prvi korak napravite sa nama!

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI