Predstavnici UG Libero uzeli su aktivno učešće na završnoj konferenciji povodom zatvaranja Evropske prestonice mladih Novi Sad – OPENS. Partner Libera, Out of the Box kao jedan od organizatora događaja moderirao je nekoliko sastanaka vezanih za umrežavanje i izgradnju partnerstava organizacija, kao i ekspertskih sastanaka.

Tokom trajanja konferencija izvršena je diseminacija materijala nastalih u okviru našeg projekta „MakeOver“, kao i upoznavanje učesnika konferenciju sa ovim projektom i poboljšanjima koje može doneti u rad organizacija civilnog društva.

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI