Peta redovna Skupština Krovne organizacije mladih Srbije održana je u Nišu od 25-26. februara 2017. godine. Na Skupštini je učestvovalo 37 delegata i delegatkinja sa pravom glasa iz cele Srbije. Udruženje građana Libero predstavljao je delegat Miloš Pavlović.

Krovna organizacija mladih Srbije najviše je predstavničko telo mladih u Srbiji. Ona trenutno okuplja 97 organizacija članicasa čitave teritorije Republike Srbije.Skupština KOMS-a predstavlja konstitutivni organ ove organizacije i uređuje rad njenih organa.

Tokom ovogodišnjeg zasedanja usvojeni su sledeći dokumenti i odluke:

  1. Strateški plan za period od 2017 do 2021.
  2. Redovni godišnji izveštaj o radu sa finanijskim izveštajem.
  3. Plan rada za 2017. godinu
  4. Nova generalna sekretarka jednoglasno je izabrana . Nina Živanović obavljaće tu funkciju naredne 4 godine.
  5. U članstvo je primljeno 7 novih organizacija.

Delegat Libera učestvovao je u diskusiji u okviru radne grupa sa temom ,,Komunikacije u mreži“ sa ciljem da se zajedničkim zalaganjem predstavnika organizacija i samog KOMS-a komunikacija među njima učini efikasnijom i jednostavnijom. Posebno se diskutovalo o značaju podizanja nivoa međuljudskih odnosa tokom procesa komunikacije pripadnika različitih organizacija.

Skupština je protekla u kolegijalnoj atmosferi, uz puno poštovanje principa slobode izražavanja, uz poseban doprinos predsedavajućeg Skupštine KOMS-a. Libero se raduje mogućnosti učešća i na sledećoj Skuupštini koja će se održati u februaru 2018.godine.

Fotografije možete pogledati na sledećem linku: https://www.facebook.com/pg/KOMSmladi/photos/?tab=album&album_id=1283499488424991

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI