Libero je učestvovao na Smart City festivalu koji je organizovala fondacija Fridrih Nauman u Beogradu od 26. do 28. maja 2017. godine. Predsednica Libera, Jelena Spasović, imala je zadovoljstvo da moderira jedan od panela na festivalu – „Žene u inženjerigu i tehnologiji“. Sjajne učesnice iz ove oblasti imale su priliku da na panelu govore o načinima na koji se može sprečiti diskriminacija u pogledu prava na izbor struke. Glavna tema razgovora bile su ideje kako sprečiti i odbaciti podelu pojedinih poslova na „muške“ i „ženske“. Učesnice panela pozvale su žene da se školuju i opredele za karijere u IT sektoru.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI