Libero je učestovao na prvoj konferenciji posvećenoj razvoju strategije Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) pod nazivom „Strateški dijalozi – Bolji region počinje sa omladinom“ koji je održan u Skoplju, Makedonija, od 20. do 22. marta 2018. Predstavnici međunarodnih institucija, regionalnih vlada, škola i organizacija civilnog društva okupili su se kako bi sastavili nacrt okvira za program rada RYCO-a u periodu od 2018. do 2020. Ovaj dokument biće prosleđen u sve države koje imaju predstavnike u RYCO-u kako bi s eo nemu dodatno razgovaralo, nakon čega će finalna verzija biti završena.

Tokom tri dana ovog događaja Libero je aktivno doprinosio radu kroz iznošenje ideja i iskustava omladinskog rada u Srbiji i regionu, kao i kroz predstavljanje dobre prakse na polju postizanja pomirenja iz svog evropskog iskustva. Ovaj događaj podržala je Agencija za omladinu i sport Republike Makedonije, koja je obezbedila prisustvo premijera Makedonije i brojnih parlamentaraca koji su uzeli učešće u diskusiji o budućnosti saradnje među državama regiona.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) je nezavisni institucionalni mehanizam osnovan od strane 6 učesnika sa Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore i Srbije sa ciljem promocije duha pomirenja i saradnej među mladima u regionu kroz programe razmene mladih. 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI