Libero je imao privilegiju da, zajedno sa još 34 organizacije čiji su projekti proglašeni za najbolje u okviru prvog otvorenog pozova za finansiranje projekata, učestvije na prvom RYCO treningu za izgradnju kapaciteta koji je održan u Podgorici, Crna Gora. Uokviru ovog treninga govorilo se o temama kao što su: bezbednost dece i mladih, interkulturalno učenje i inkluzivni pristup u okviru RYCO projekata. Učesnici su takođe dobili jedinstvenu priliku danauče više jedni o drugima, uspostave kontakte za buduću saradnju i podele iskustva vezana za prvi otvoreni poziv RYCO-a.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI