Delegat Libera učestvovao je na prvoj Vanrednoj skupštini Krovne organizacije mladih Srbije koja je održana u prostorijama Fakulteta političkih nauka u Beogradu 3. septembra, 2022.

U okviru Skupštine izabrana je nova predsednica Upravnog odbora i nova članica Nadzornog odbora KOMS-a. U članstvo su primljene organizacije Saveza mađarskih učenika Vojvodine i Connecting iz Pančeva.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI