Godišnja skupština Mreže organizacija za decu Srbije održana je u Kragujevcu 16. i 17. novembra 2018. godine. Ukupno pet organizacija se predstavilo Skupštini nakon čega se Skupština jednoglasno odlučila za prijem svih 5 organizacija u članstvo. MODS sada ima 101 organizaciju u svom članstvu. Drugi dan Skupštine bio je posvećen razgovorima o tome na koji način se sve može unaprediti dosadašnji rad MODS-a tako da su učesnici imali priliku da daju svoje komentare i predloge u okviru radnih grupa.

MODS predstavlja savez koji čini preko 90 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji sa ciljem zaštite dece od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije i nasilja, kao i omogućavanje svoj deci u Srbiji da ostvaruju pristup kvalitetnom formalnom i neformalnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama i zdravoj životnoj sredini.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI