Ponosni smo što možemo da objavimo da je UG Libero postalo nosilac značke „POTPUNO TRANSPARENTNA ORGANIZACIJA“ koju portal neprofitne.rs dodeljuje organizacijama civilnog društva za transparentnost na polju finansija, programskih aktivnosti i upravljačke strukture. Neprofitne.rs je platforma specijalizovana za ocenu transparentnosti nevladinih organizacija u Srbiji pomoću koje donatori, aktivisti i ostali zainteresovani građani mogu da pretražuju bazu transparentnih organizacija u Srbiji i da saznaju više o njihovom delovanju.

Udruženje građana Libero ostaje posvećeno potpunoj transparentnosti u svom radu i u narednom periodu.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI