Libero je imao čast da učestvuje na konsultativnom sastanku po pitanju razvoja strategije omladinskog sektora Saveta Evrope od 2020. do 2030. godine. Sastanak je održan u Evropskom omladinskom centru u Strazburu, Francuska. Tokom dva dana intenzivnih debata i promišljanja, oko pedeset učesnika iz cele Evrope diskutovalo je o sadašnjoj strategiji, zvanoj Agenda 2020. Učesnici su izvukli zaključke iz njenih dostignuća i neuspeha, i pomogli su da se definiše dodata vrednost omladinskom sektoru kada se bavimo ključnim izazovima sa kojima se suočavaju mladi ljudima.

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI