Organizacija Centar edukaciju i transparentost – CETRA poziva, u okviru projekta „Za efikasnije prakse i politike javnih usluga u Pančevu u uslovima nove realnosti“, da se prijavite na Konkurs za mlade istraživače/ice javnih usluga. Zadatak mladih istraživača/ica će biti da analiziraju koliko su bile uspešne javne ustanove i institucije u gradu Pančevu, od marta 2020, u pružanju i prilagođavanju usluga u uslovima pandemije COVID-19, i da o tome sastave izveštaj. Procesistraživanja će se sprovoditi korišćenjem javno dostupnih informacija, upitima za informacije institucijama, pregledom medijskih sadržaja vezano za rad institucija i na druge načine koji istraživači odrede. Oblasti javnih institucija koje su odinteresa za istraživanje obuhvataju: ustanove obrazovanja i vaspitanja, Gradska uprava, kultura, socijalna zaštita, zdravstvo.

Za odabrane istraživačice/istraživače obezbeđene su OBUKA I MENTORSKE PODRŠKE pri odabiru oblasti i institucija, kao i tokom izrade izveštaja. Deo izveštaja su i preporuke za unapređenje usluga. Takođe, istraživačicama/čima na raspolaganju će biti i istraživanje zadovoljstva građa javnim uslugama koje je sprovedeno sa građanima na reprezentativnom uzorku u toku marta 2021.

Ukupan broj istraživačica/ča koje će biti angažovani je 6 (šest).

Period realizacije aktivnosti je maj – jul 2021. godine.

Tokom realizacije projekta obezbeđen je prostor (coworking sto) za rad u SINHRO hub-u, Pančevo.

Za istraživače/čice projektom je obezbeđen honorar.

Uslovi za prijavu: 1. Starost između 18 – 35 godina, 2. Osoba koja živi u Pančevu ili Beogradu, 3. Ima iskustva ili želi da uči kako se pišu istraživačke analize na temu lokalnih javnih politika, 4. Motivisana da uči kako se kreiraju javne politike

Odabrani na osnovu popunjene prijave će biti pozvani na intervju putem online platforme. Svi prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima prijave.

Prijave je moguće podneti do srede 5. maja 2021. u 23:59.

Link za prijave: http://bit.ly/konkursistrazivaci

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI