Početni sastanak projekta „ReInNovating Youth Work“ održan je onlajn 15. i 16. februara 2024. godine. Okupio je predstavnike partnerskih organizacija kako bi napravili konačne aranžmane i dogovore o realizaciji svih zadataka neophodnih za sprovođenje projekta.

Cilj ovog projekta je razvoj i jačanje održivog digitalnog ekosistema rada sa mladima koji osigurava kvalitetno uključivanje svih zainteresovanih strana. Realizuje ga međunarodni konzorcijum koji čine CONNECT International (Belgija), NVO Libero (Srbija), Javni institut Mladi zmaji (Slovenija), NVO Backslash (Španija), NVO MoveIt (Grčka) i NVO CCF (Francuska).

Projekat je sufinansiran od strane Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI